MDG om Myntgata 2: – Useriøs behandling av en hel yrkesgruppe

Rauand Ismail i Oslo MDG mener utkastelsen av kunstnerne i Myntgata 2 er useriøs politikk, uansett om de får bli eller ei.

.
Rauand Ismail i Oslo MDG mener Oslo Venstre og Oslo Høyre har brutt med valgløftene sine, i forbindelse med utkastelsen av kunstnerne i Myntgata 2. (Foto: Miljøepartiet De Grønne)

Av Kari Kristensen

Publisert: 07/06/2024Sist oppdatert: 07/06/2024

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Dette vitner om svært useriøs politikk, sier Rauand Ismail.

Han sitter i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre og er kulturpolitisk talsperson for Oslo MDG.

Tirsdag skrev Dagsavisen om kunstnerkollektivene i Myntgata 2 ved Kontraskjæret, som hadde fått frist frist til nettopp samme tirsdag, til å flytte ut.

Da Dagsavisen var i lokalene til Myntgata 2 mandag, var fortsatt mange atelierer fulle av utstyr. Mandag kveld kom beskjeden fra Oslobygg om at den nye fristen for utflytting er 13. juni. Flere har allerede flyttet ut, og er i flyttemodus i skrivende stund.

Les også: – Politikerne skryter av Munch og Astrup Fearnley, men tar fra kunstnerne arbeidsrommet

Ismail har jobbet med saken om Myntgata 2, og alternativer til kunstneratelier i forrige bystyre.

– I valgkampen mente både Høyre og Venstre at det var hårreisende å kaste ut kunstnerne, før det kom noen konkrete planer, og før det ble tatt konkrete beslutninger for Myntgata 2. Nå har pipa fått en helt annen lyd. Sånn er det ofte når man kommer til makt, men for kunstnernes del hadde det vært fint om de prøvde å holde seg til egen standard, sier Ismail.

Ismail var selv i kontakt med flere av kunstnerne i Myntgata 2 i 2023, både før og etter valget, og særlig i forbindelse med det første budsjettet det nye byrådet la fram.

mynt
Myntgata 2, Oslo (vis a vis Akershus festning). (Mimsy Moller/Dagsavisen)

– Uforståelig

Han sier at han selv har antatt at planen for atelier som byrådet nå har, har vært nok for å kompensere for bortfallet av atelierer i Ila hybelhus på Aleksander Kiellands plass, og Myntgata 2.

– Men det ser det jo ikke ut til at det er. Jeg ser i revidert budsjett at det er satt av penger til atelier på Romsås. Men det vet vi jo ikke om det vil være klart til høsten 2024, sier Ismail.

– Nå har byrådet kastet ut kunstnerne, både på Ila hybelhus og Myntgata, uten at atelierene som skal kompensere for bortfallet, er på plass. For meg virker dette som en rar bruk av kommunens ressurser og arealer, og en useriøs behandling av en hel yrkesgruppe i Oslo.

– Å kaste ut kunstnerne uten at arbeidene er i gang i Myntgata 2 og det trengs, er uforståelig for meg. Nå er det viktig at byrådet kommer med en avklaring overfor kunstnerne om atelierene som skal erstatte Ila og Myntgata, sier Ismail.

Nå skal det kartlegges hva Myntgata 2 skal brukes til. Å kaste ut kunstnerne i mellomtiden, mener Ismail er uforståelig.

Tok opp saken i kulturutvalget

Ismail stilte følgende spørsmål til byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North i møte i Kultur- og utdanningsuvalget i bystyret onsdag:

1. Hva er fremdriften i byggeprosjektet i Myntgata 2 nå?

2. Hvilke beskjeder er gitt (muntlig eller skriftlig) til kunstnerne i Myntgata fra byrådsavdelingen og/eller Kulturetaten knyttet til nåværende leieperiode og/eller videre muligheter for atelier-leie?

3. Dersom fremdriften i Myntgata-prosjektet ikke krever utkastelse, hvorfor har ikke Kulturetaten forlenget eksisterende kontrakt eller gitt nye kontrakter?

4. Hva er byrådets konkrete planer for atelierer i Oslo nå, og hva blir det totale antallet atelierer etter at disse planene er utført?

Anita Leirvik North svarte med at det er to gruppe kunstnere som leier i Myntgata 2.

– Det ene er gruppen med kunstnere som er blitt tildelt atelierer gjennom Kulturetaten etter kunstneriske kriterier som legges til grunn for å gi subsidierte atelierer.

North: Jobber med å finne løsning

North forklarte videre at det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten som har leid ut andre lokaler til en litt større miks av grupper. Det er ikke stilt noen kunstneriske krav, de har vært vanlige leietakere.

– Det har tatt lengre tid for byrådet enn ønsket å avklare veien videre for Myntgata 2, og skolen. Tiden hadde egentlig rent litt ut for oss med tanke på de oppsigelsene vi måtte gjøre. Skulle vi bygget skole, så for å ikke forsinke byggeprosessen, så måtte vi si opp avtalene, svarte North.

– Kunstnerne i Myntgata 2 som har leid gjennom Kulturetaten har flyttet ut i henhold til sine avtaler. Det er den andre gruppen som fortsatt er til stede. Vi har vært opptatt av at Oslobygg skal være en sjenerøs med tid, om de har mer behov for lengre tid, og det har også vært mulighet for å lagre om de har behov for å lagre, så vi har vært opptatt av å være fleksible her.

Kulturbyråden sa også at hun har hatt samtale med kunstnerne om veien videre, og at de ser på forskjellige mulige alternativer.

– Men vi ønsker å finne en løsning, der vi så raskt som mulig kan fylle bygget den tida som er igjen. Det er ikke optimalt med kortidsleie til kunstnerne. Vi ønsker mer permanente ordninger, men kunstnerne sier også at de er positive til å gjøre dette, så vi ser på noen ordninger som kan gjøre at vi kan fylle det bygget med kunstnere på kort sikt, sa North, og la vekt på at hun var i dialog med kunstner-organisasjonene.

Rauand Ismail etterspurte pengene som er satt av til atelierer på Romsås, og om disse atelierene ville være klare i år.

– Om de ikke er klare i år, hvor mange atelierer er det som reelt sett har falt bort fra det nye året av, da kontraktene på Ila Hybelhus og Myntgata 2 gikk ut? spurte Ismail.

Til det svarte North at i dialog med kunstnerene så har de vært opptatte av at det skal være en forutsigbarhet, et prinsipp om likhet, og at når kommunen skal subsidiere, at man baserer det på kunstneriske kriterier.

– Det er også kunstorganisasjonene opptatt av. Vi jobber nå med å finne en løsning. Vi har ikke helt landet, men målet er å fylle Myntgata med kunstnere, og så får vi se hvor lang Oslobygg kan gi oss tilbakemelding på at vi kan ha tilgang på bygget. Det skal bygges skole, og det er et premiss som vi må forholde oss til, svarte North.

.
Kontraskjæret Atelierfellesskap blir kastet ut av Myntgata 2. Nå vet ikke kunstnerne hvor de skal gjøre av seg. (Kari Kristensen)

– Useriøs behandling, uansett utfall

Ismail er likevel ikke tilfreds med svaret han har fått. Han står fortsatt for den overordnede kritikken.

– Selvfølgelig er det best om Kulturetatens ordning med subsidierte atelier etter kunstneriske kriterier og langsiktige kontrakter følges, men her har byråden både sluttet å leie ut en rekke atelierer og ikke kompensert for dem med nye. Regnestykket er rimelig enkelt, og kunstnerne står igjen med færre atelierer totalt, sier han.

– Hvis de ikke skal kompensere for bortfallet av atelierer, og kunstnere gå i mange måneder uten å ha et sted å lagre utstyret sitt eller jobbe, så mener jeg det er et stort løftebrudd, fra både Høyre og Venstre. Hvis kunstnerne har måttet pakke sammen og flytte ut, og så igjen, får beskjed om å få bli av byrådet, er det likevel kritikkverdig, sier MDG-politikeren.

Uansett utfall, mener Ismail at det er en useriøs behandling av en hel yrkesgruppe.

– Kunstnere er vanlige arbeidsfolk, men med usedvanlig dårlige kår. Mange er vant til midlertidighet, men det er et stort problem at politikere behandler dem med mindre respekt enn andre yrkesgrupper får, når det reelt sett er arbeidsplassen deres det er snakk om. Jeg synes ikke det er kravstort å få vite om du får forlenget en leiekontrakt før kontrakten har gått ut. Dette vitner om en svært useriøs behandling av kunstnerne, sier Ismail.

– Hvorfor forlenget ikke det forrige byrådet kontrakten som kunstnerne i Myntgata 2 hadde?

– Under det forrige byrådet fikk kunstnerne som leide atelierer i Ila Hybelhus og i Myntgata 2 bli ut året i påvente av annen bruk. MDG var tydelige også den gang på at disse kontraktene burde forlenges, og jeg foreslo midler til flere atelierer i 2024 da vi behandlet Oslos budsjett. Vi trenger totalt flere atelierer, ikke færre, og aller helst med langsiktige kontrakter. I mellomtiden bør ikke kunstnere kastes ut fra atelierer som ikke skal brukes til noe annet. Det er det byrådet nå ser ut til å gjøre.

– Kunne det forrige byrådet gjort en bedre jobb med å sikre kunstnerne?

– Både det forrige og dagens byråd kunne gjort en bedre jobb med å sikre kunstnernes arbeidsplasser. Skal vi være en by som huser kunstnerne, må vi også bidra til at kunstnerne har steder å jobbe.

Dagsavisen har flere ganger vært i kontakt med kulturbyråden for tilsvar. Det er også sendt spørsmål til Venstre.